Polski genom referencyjny

W latach 2013 - 2016, w ramach konsorcjum POLGENOM uczestniczyliśmy w projekcie "Polski genom referencyjny dla diagnostyki genomowej i medycyny spersonalizowanej".

Jako konsorcjum, zbudowaliśmy wzorzec genomu ludzi mieszkających na terenie Polski, a ogólniej – w Europie Środkowej, do którego można się odnosić podczas analizy danych genomowych pacjentów należących do polskiej subpopulacji kaukaskiej. Stało się to możliwe dzięki bazie genomowej zawierającej dane z analiz genomów osób zdrowych, które dożyły sędziwego wieku (stulatków). W ramach tego projektu zaprojektowaliśmy i zbudowaliśmy bazę odstępstw od wzorca (wariantów) oraz witrynę internetową umożliwiającą wyszukiwanie w owej bazie.

Konsorcjum POLGENOM

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu INNOTECH w ścieżce programowej IN-TECH

Wartość projektu: 5 984 717,00 zł
Udział Unii Europejskiej: 4 648 937,00 zł
Okres realizacji: 01.01.2013 - 29.02.2016

logo unii
logo innowacyjna gospodarka
logo ncbir
logo innotech

24 Godziny to spółka z o.o. wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000130845,
o kapitale zakładowym w wysokości 286.000 zł, w całości opłaconym. Regon: 015173157. NIP: 521-31-97-874